Khí công nghiệp – Khí Oxy

Khí công nghiệp - Khí Oxy Y Tế

Khí Oxy chất lượng cao: khí Oxy 4.5, khí Oxy 5.0, khí oxy 5.2, khí oxy 5.5 tương đương độ tinh khiết: 99.995%, 99.999%, 99.9992%, 99.9995% dùng trong phân tích thí nghiệm, trong viện nghiên cứu…

Khí công nghiệp - Khí Oxy Y Tế

Khí công nghiệp – Khí Oxy Y Tế

*** Các loại chai chứa khí Oxy:
– Chai khí oxy 10 lít chứa 1,5 m3 khí oxy
– Chai khí oxy 14 hoặc 15 lít chứa 2 m3 khí oxy
– Chai khí oxy 40 lít chứa 6 m3 khí oxy
– Chai khí oxy 50 lít chứa 10 m3 khí oxy

*** Các loại khí Oxy được sử dụng hiện nay:
– Khí Oxy 2.6 tương đương độ tinh khiết 99.6% dùng trong hàn cắt, luyện kim, nóng chảy làm thuỷ tinh.
– Khí Oxy chất lượng cao: khí Oxy 4.5, khí Oxy 5.0, khí oxy 5.2, khí oxy 5.5 tương đương độ tinh khiết: 99.995%, 99.999%, 99.9992%, 99.9995% dùng trong phân tích thí nghiệm, trong viện nghiên cứu…
– Khí Oxy dùng trong ngành y tế: khí oxy 2.5 tương đương 99.5% dùng hỗ trợ hô hấp bệnh nhân

*** Phương thức cung cấp Oxy:
– Khí Oxy ở dạng lỏng và khí được vận chuyển và sử dụng trong các loại bình chứa như:
+ Bằng chai khí cao áp (Cylinder): chai oxy 10L chứa 1.5m3 khí Oxy, chai 14 L chứa 2 m3 khí oxy.
+ Sử dụng chai oxy dung tích 41L, 47L, 50L (Áp suất nạp: 150 – 200 bar)
+ Dùng bồn lỏng mini như: XL-45, XL-45HP