Khí hóa lỏng – Nitơ lỏng 35l

Khí hóa lỏng - Nitơ lỏng 35l

Trộn cùng với khí Gas như : Propan, CNG, và các loại khí đốt đặc biệt khác, ứng dụng trong nhiệt luyện, làm sạch và bảo vệ bề mặt kim loại. Xử lý làm sạch bề mặt trong luyện thép

Khí hóa lỏng - Nitơ lỏng 35l

Khí hóa lỏng – Nitơ lỏng 35l

CÁC ỨNG DỤNG CỦA NITO LỎNG:

Lưu giữ, bảo quản các bệnh phẩm sinh học trong Y học. Bảo quản các bộ phận thân thể cũng như các tế bào tinh trùng và trứng
Sử dụng để làm co các chi tiết cơ khí chính xác như : (Bạc, trục .v.v…), trong khi lắp ghép các chi iết này
Nito lỏng Mô phỏng các nghiên cứu trong khoa học, và trong lĩnh vực giáo dục, tạo khói trong sân khấu .v.v…
Làm mát các hệ thống điện tử, và ứng dụng công nghệ điện tử
Nito lỏng, bảo quản nguyên liệu phóng xạ, bảo quản các nguyên liệu có ứng dụng cho công nghệ cao v.v….
Các ứng dụng khác .v.v….
Ứng dụng Nito khí sau hóa hơi từ Nito lỏng

Đóng gói thực phẩm, sản xuất đóng gói bánh kẹo, thực phẩm các loại có yêu cầu cao
Trơ hóa, đuổi khí trong các hệ thống bồn, bể chứa, các kho chứa hóa chất có yêu cầu kỹ thuật cao.
Bảo quản rau quả, bảo quản tính tươi của thực phẩm rau quả, làm chậm lại quá trình ôi thiu của thực phẩm
Sử dụng trong các hệ thống thủy lực của ngành công nghiệp hàng không, và máy bay quân sự .v.v….
Trộn cùng với khí Gas như : Propan, CNG, và các loại khí đốt đặc biệt khác, ứng dụng trong nhiệt luyện, làm sạch và bảo vệ bề mặt kim loại. Xử lý làm sạch bề mặt trong luyện thép
Sử dụng trong hệ thống dập lửa, hệ thông chống cháy, cứu hỏa.v.v…
Các ứng dụng khác .v.v….