Tag: mua khí khí Metan

Khí tinh khiết – Khí Metan

Khí tinh khiết - Khí Metan

Mêtan có nhiều ứng dụng, chủ yếu dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy 1 mol mêtan có mặt ôxy sinh ra 1 mol khí CO2 (cacbon dioxit) và 2 mol H2O (nước): CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Khí tinh khiết - Khí Metan

Khí tinh khiết – Khí Metan

+ MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Methane:

Là chất khí không màu, không vị. khi metan tinh khiet
Nó hóa lỏng ở −162 °C, hóa rắn ở −183 °C, và rất dễ cháy.
Một mét khối mêten ở áp suất thường có khối lượng 717 g.
Mêtan:

Là thành phần chính của khí tự nhiên, khí dầu mỏ, khí bùn ao, đầm lầy.
Nó được tạo ra trong quá trình chế biến dầu mỏ, chưng cất khí than đá.
Mêtan là một khí gây hiệu ứng nhà kính, trung bình cứ 100 năm mỗi kg mêtan làm ấm Trái Đất gấp 23 lần 1 kg CO2.
Mêtan có nhiều ứng dụng, chủ yếu dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy 1 mol mêtan có mặt ôxy sinh ra 1 mol khí CO2 (cacbon dioxit) và 2 mol H2O (nước): CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
Trong công nghiệp:

Mêtan được dùng trong nhiều phản ứng hóa công nghiệp và có thể được chuyên chở dưới dạng khí hóa lỏng.
Trong hóa công nghiệp mêtan là nguyên liệu sản xuất hydro, methanol, axit axetic và anhydrit axetic.