Tag: thông tin Oxy hóa lỏng

Oxy hóa lỏng là gì

Oxy hóa lỏng là gì

Oxy lỏng cũng là một tác nhân oxy hóa rất mạnh mẽ, vật liệu hữu cơ sẽ đốt cháy nhanh chóng và mạnh mẽ trong ôxy lỏng.

Oxy hóa lỏng là gì

Oxy hóa lỏng là gì

Oxy hóa lỏng – viết tắt là LOX, LOX hoặc Lox trong tàu ngầm, hàng không vũ trụ và các ngành công nghiệp khí. Oxy lỏng có màu xanh nhạt và có tính thuận từ mạnh mẽ và có thể lơ lửng giữa hai cực của một nam châm móng ngựa mạnh.

Do tính chất đông lạnh của nó, mà khí oxy hóa lỏng có thể gây ra các vật liệu nó chạm vào trở thành vô cùng dễ vỡ. Oxy lỏng cũng là một tác nhân oxy hóa rất mạnh mẽ, vật liệu hữu cơ sẽ đốt cháy nhanh chóng và mạnh mẽ trong ôxy lỏng.