Tìm hiểu tính chất hóa học của khí CO2

Tìm hiểu tính chất hóa học của khí CO2

Khí CO2 không tham gia các phản ứng cháy và hóa lỏng tại nhiệt độ -78 độ C. Khí CO2 có thể bị phân hủy tại nhiệt độ cao 2000 độ C thành CO và O2.

Tìm hiểu tính chất hóa học của khí CO2

Tìm hiểu tính chất hóa học của khí CO2

Khí CO2 là một hợp chất, ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển bao gồm một nguyên tử Cacbon và hai nguyên tử Oxi.
Khí này có thể tồn tại ở trạng thái khí, lỏng, rắn. Khí cacbonic là một loại khí phổ biến trong tự nhiên, là sản phẩm của các quá trình cháy, hô hấp.
Khí cacbonic trong điều kiện bình thường là loại khí không màu, mùi và có vị chua nhẹ hòa tan tốt trong nước nặng gấp 1,524 lần không khí.
Khí CO2 không tham gia các phản ứng cháy và hóa lỏng tại nhiệt độ -78 độ C. Khí CO2 có thể bị phân hủy tại nhiệt độ cao 2000 độ C thành CO và O2.
CO2 có đầy đủ tính chất của 1 oxit axit:
+ Tan trong nước tạo thành dung dịch axit yếu
+ Tác dụng với oxit bazo
+ Tác dụng với dung dịch bazo (tạo muối trung hoà hoặc muối axit) (gốc muối của axit 2 nấc)
– Khác:
+ Nguyên tử cacbon trong CO2 có số oxi hoá +4 (cao nhất) nên CO2 chỉ có tính oxi hoá
Vd: CO2 ko duy trì sự cháy và ko cháy (ko tac dung voi O2 là chat oxi hoá) nhưng nhìu kim loai co tính khu manh co the chay trong khí CO2